Одним з основних напрямків наукової діяльності відділу є виконання робіт з розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

Гармонізація національних стандартів згідно з міжнародними стандартами та процедурами є ключовою умовою для прийняття країни в СОТ. Прийняті стандарти повинні бути ідентичними із європейськими, тобто їх положення повинні бути прийняті без змін. Тому прискорення темпів гармонізації національної нормативної бази України зі стандартами ЄС зараз особливо актуально.

Варто зазначити, що для країн, які претендують вступити до ЄС існує вимога щодо необхідності впровадження на національному рівні не менше, ніж 80 % стандартів, чинних у ЄС.

Впровадження міжнародних та європейських стандартів дозволить використати досвід та досягнення розвинутих країн у національній економіці, сприятиме виходу українських товарів на світовий ринок, пришвидшить інтегрування України в єдиний європейський простір.

Україна представлена у 9 міжнародних та європейських організаціях зі стандартизації: IEC (Міжнародна електротехнічна комісія), CEN (Європейський комітет зі стандартизації), CENELIK (Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці), які є партнерами Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).