Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» — це єдине друковане видання, яке включає в себе повні офіційні тексти поточного законодавства України, аналогів якого в Україні немає.

      «Офіційний вісник України» — інформаційний бюлетень, офіційне друковане видання, що засноване та видається  Міністерством юстиції України  відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 “Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

Метою видання інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» є оперативне і повне забезпечення правовою інформацією органів державної влади, підприємств, установ і організацій, доведення актів законодавства України до відома громадян, упорядкування офіційного оприлюднення  нормативно-правових актів, забезпечення регулювання суспільних правовідносин на основі чинних актів, запобігання перекрученням їх змісту, визначення порядку набрання ними чинності.

Відповідно до Указу  Президента України від 10 червня 1997 року № 503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» інформаційному бюлетеню «Офіційний вісник України» надано статус офіційного видання, в якому оприлюднюються державною мовою:

  • Закони України — не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання Президентом України;
  • інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України — не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку.

В інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» також публікуються:

  • постанови Кабінету Міністрів України після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 52 Закону України «Про Конституційний Суд України»);
  • рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України (стаття 44 та 94 Закону України «Про Конституційний Суд України»);
  • нормативно-правові акти Національного банку України (стаття 56 Закону України «Про Національний банк України»). Такі акти публікуються із зазначенням у примітці дати першого опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань або дати першого розміщення на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України;
  • нормативно-правові акти, видані (прийняті) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (пункт 5 статті 5 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»). Такі акти публікуються із зазначенням у примітці дати першого опублікування їх повного тексту в одному з періодичних друкованих видань або дати першого розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет;
  • накази міністерств, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (стаття 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»);
  • нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12 Закону України «Про запобігання корупції»).

Відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року № 1207 “Про опублікування актів законодавства в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються державною мовою: закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, що мають нормативний характер; акти Конституційного Суду України; нормативно-правові акти Національного банку України; Міжнародні договори, що набрали чинності; нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про міжнародні договори України» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються державною мовою чинні міжнародні договори України; акти про ратифікацію міжнародних договорів, про їх затвердження, прийняття, приєднання друкуються у відповідних розділах разом із текстами Міжнародних договорів, які є додатками до зазначених актів. Міжнародні договори, які набрали чинності для України, публікуються в окремому розділі із зазначенням дати підписання, дати набрання чинності та інформації про ратифікацію, затвердження, прийняття, приєднання (без текстів відповідних актів). У цьому самому розділі також публікуються відомості про внесення змін до міжнародних договорів України та про втрату чинності міжнародних договорів України.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2015 року № 84 «Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються рішення і рекомендації Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, у тому числі рішення і рекомендації, прийняті Комітетом у торговельному складі, у десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Відповідно до статті 264 Кодексу адміністративного судочинства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта, якщо цей акт був або мав бути опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».  Відповідно до статті 265 Кодексу адміністративного судочинства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікується резолютивна частина рішення суду про визначення нормативно-правового  акта протиправним та нечинним після набрання рішенням законної сили, якщо цей нормативно-правовий  акт був опублікований в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України».

Відповідно до рішення колегії Міністерстві юстиції України від 29 квітня 2004 року № 8 в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» публікуються рішення Європейського суду з прав людини.

Таким чином, інформаційний бюлетень «Офіційний вісник     України» — це єдине друковане видання, яке включає в себе повні офіційні тексти поточного законодавства України, аналогів якого в Україні немає.

Окрім журнальної форми випуску,  інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» виходить також в електронному варіанті на CD-диску та в on-line версії (інформаційно-правова система «Всеукраїнська електронна система правової інформації»).

Інформаційний бюлетень «Офіційний вісник України» в електронному варіанті на CD-диску виходить з періодичністю один раз на місяць.

Інформаційно-правова система «Всеукраїнська електронна система правової інформації» (скор. ВЕСПІ) є електронним аналогом інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України», оскільки джерелом наповнення даної системи є повні тексти нормативно-правових актів, які були опубліковані в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України». Ознайомитися з базою даних інтернет-версії  інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України» (ВЕСПІ) можна у рубриці ОНЛАЙН БАЗА НПА або за посиланням  https://vespi.dpcoi.com.ua/.

      Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22.12.2006           № 102/5 «Про видання та розповсюдження інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України» державному підприємству «Центр оцінки та інформації» доручено здійснювати дії, пов’язані з підготовкою, випуском та розповсюдженням інформаційного бюлетеня “Офіційний вісник України”.

 

Інформація щодо передплати  інформаційного бюлетеня

“Офіційний вісник України” міститься у рубриці

ВИДАННЯ ПІДПРИЄМСТВА — ПЕРЕДПЛАТА.

 

 

17.06.2020 13:51