Упродовж своєї діяльності наше підприємство чимало разів змінювало свою назву.
У 2017 році відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 15.09.2017 № 2880/5, до державного підприємства «Центр оцінки та інформації» (ДП «ЦОІ») було приєднано державне підприємство «Українська правова інформація», одним з основних видів діяльності якого була редакційно-видавнича діяльність.

На сьогодні ДП «ЦОІ» продовжує видавничу діяльність. Зокрема, готує до друку та видає бюлетень «Офіційний вісник України»,  «Бюлетень Мін’юсту України», видання «Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості», газету «Правова Черкащина». Також організовує виготовлення видань підприємства, займається реалізацією продукції та послуг всіх структурних підрозділів підприємства.

Окрім того, наш науково-дослідний відділ з стандартів, методології та інформаційних технологій гармонізує європейські та міжнародні стандарти до українського законодавства, а відділ оціночної діяльності та інвентаризації нерухомого майна здійснює оцінку рухомого і нерухомого майна, земельних ділянок, майнових прав тощо.