Одним з основних напрямків діяльності ДП «ЦОІ» є надання фізичним та юридичним особам на договірних засадах послуг з незалежної оцінки рухомого та нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів тощо за наступними напрямками:

Оцінка нерухомого майна  проводиться при:

 • приватизації
 • здачі об’єктів в оренду
 • розробці інвестиційних проектів та залученні інвесторівnкредитування під заставу об’єктів нерухомості
 • вирішенні майнових спорів
 • переоцінці основних засобів
 • інших операціях, пов’язаних з реалізацією майнових прав на нерухоме майно

Об’єкти оцінки:

 • квартири
 • житлові будинки та котеджі
 • адміністративно-офісні будівлі та приміщення
 • виробничо-складські будівлі та приміщення
 • споруди та передавальні пристрої

Оцінка транспортних засобів та обладнання проводиться при:

 • внесенні рухомого майна у статутний капітал підприємства
 • оформленні застави
 • лізингу
 • переоцінці основних засобів

Об’єкти оцінки:

 • колісні транспортні засоби
 • літальні апарати
 • судноплавні засоби
 • трубопровідний транспорт
 • серійне технологічне обладнання
 • спеціальне обладнання
 • технологічні лінії (універсальна, спеціальна, технологічний комплекс)
 • оргтехніка, обчислювальна техніка, засоби зв’язку
 • будівельна і дорожня техніка, підйомно-транспортні машини

Цілісні майнові комплекси, паї, цінні папери, майнові права та нематеріальні активи

Об’єкти оцінки:

 • діючі підприємства
 • акції, пакети акцій, що котуються на біржі акцій
 • родовища, ліцензії на розробку родовищ
 • інвестиційні проекти
 • бізнес
 • банки, акції банків

Права на об’єкти інтелектуальної власності

Об’єкти оцінки:

 • товарні знаки
 • патенти
 • ноу-хау
 • технічна і технологічна документація
 • комп’ютерні програми та бази даних
 • промислові зразки
 • нематеріальні активи