Реалізуємо
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ФОРМУВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) У ПРОМИСЛОВОСТІ”

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706 “Про затвердження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів” та Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Розроблена система калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості в ринкових умовах.
Визначена нова методика розрахунку показника “виробнича собівартість” продукції (робіт, послуг) незалежно від того, де буде використовуватися показник виробничої собівартості.
Методичні рекомендації застосовуються для здійснення планування, ведення обліку і калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт і послуг промислового характеру як на промислових підприємствах, так і в непромислових організаціях, які випускають промислову продукцію, незалежно від форм власності і господарювання.
Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості розроблені державним підприємством “Центр оцінки та інформації”.
Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості приведені у відповідність з внесеними змінами та доповненнями в Податковий кодекс України, Закони України та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку станом на 01.01.2014 року
(зміни та доповнення за 2014-2017 роки – на компакт-диску).
© На розробку видане “Свідоцтво про державну реєстрацію виключної правомочності особи на твір” ВП № 842.
© Автори розробки: к.е.н. Григор Н.М. – керівник розробки,
Ніколаєнко Н.Л., Петрова Р.С., Кущ Е.С., Тарасова А.И., Мельник Т.В., Байдаченко Т.Г.
(“Свідоцтво на твір” ПА № 4521)
Адреса: 02002, Київ-02, вул. Є. Сверстюка, 15, тел. 51768-48

24.01.2019 13:51